e.point ประเทศไทย ออกแบบโบรชัวร์ ออกแบบใบปลิว ออกแบบนามบัตร ออกแบบโลโก้ ออกแบบแคตตาล็อก

e.point ประเทศไทย รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบโบรชัวร์ จัดทำสิ่งพิมพ์และนามบัตร งานโฆษณาประชาสัมพันธ์

ออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์
เอกสารแนะนำบริษัท, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, เมนูอาหาร, ใบปลิว, นามบัตร, โปสเตอร์, แบนเนอร์
Good Design สร้างความประทับใจ ทรงคุณค่า ประสิทธิผลสูง
เรานำเสนอภาพลัษณ์ของท่านแบบ Good Design ที่เหนือล้ำ ภายใต้แนวคิด "คุณภาพสูง แต่ราคาต่ำ"
1. ความสำคัญของเอกสารแนะนำบริษัท
เอกสารแนะนำบริษัท เป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานขาย เช่น งานเจรจาธุรกิจ และยังเป็น PR ในหลายๆด้าน เช่น การแนะนำบริการ, การประกาศรับสมัครพนักงานและแบรนดิ้งของบริษัท อีกด้วยเอกสารแนะนำบริษัท นับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ เทียบเท่ากับการสร้างหน้าเว็บไซต์ ดังนั้นการที่จะสร้างเอกสารแนะนำบริษัทที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของการขาย อันดับแรก ในทางนามธรรมจะต้องสร้างเนื้อหาตามแนวทางแบรนดิ้งขององค์กร และในทางรูปธรรม จะต้องเลือกวัสดุ เช่น กระดาษที่มีขนาด, คุณภาพ, การพับ, การพิมพ์ ที่โดดเด่นมีเอกลัษณ์ เพื่อรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ให้สื่อสารออกไปยังผู้รับได้อย่างสมบูรณ์
2. ความสำคัญของโบรชัวร์
โบรชัวร์ที่จะแจกจ่ายให้กับผู้รับซึ่งเป็นเป้าหมายของท่านนั้น เปรียบเสมือนนักขายคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือทางการขายที่สำคัญในการทำให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้รับได้รับโบรชัวร์ไปแล้ว ต้องส่งให้เกิดความรู้สึกสนใจและอยากซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะสร้างโบรชัวร์ที่ดึงจุดเด่นของสินค้าและบริการออกมา โดยการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างที่เข้าใจง่าย และรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการพรีเซนต์มาจัดวางให้ง่ายขึ้น
3. ความสำคัญของแคตตาล็อก
แคตตาล็อกสินค้าหรือบริการ เป็นเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสินค้าที่แบรนด์หนึ่งๆจำหน่าย จึงเป็นเหมือนตัวปิดการตัดสินใจการซื้อที่อยู่ใกล้กับความรู้สึกของความต้องการที่ลูกค้ามีมากที่สุด ดังนั้นแคตตาล็อกที่ดีจึงต้องให้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการได้อย่างน่าพึงพอใจ และสามารถ"เปรียบเทียบได้" ว่า สินค้าของบริษัทเราเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันของคู่แข่งแล้ว มีอะไร เท่าไหร่ อย่างไรบ้างที่เหนือกว่าให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นจะเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังการปฏิบัติซื้อของลูกค้า เราพร้อมที่จะสร้างแคตตาล็อกที่สื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้ได้โดยง่าย
ขั้นตอนการจัดทำจนถึงส่งมอบงาน
1. รับฟัง
เราจะรับฟังความต้องการของท่านโดยละเอียด และทำความเข้าใจถึงเป้าหมายเว็บไซต์อย่างชัดเจน เพื่อนำไปวางภาพรวมทั้งหมดของเว็บให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง
2. ให้คำแนะนำ
เนื้อหาที่เราได้รับฟังจะถูกนำมาวางเป็นภาพรวมงานดีไซน์ และนำเสนอพร้อมทั้งรูปแบบ และขนาดกระดาษ
3. ประเมิณราคา
เราจะทำการประเมิณราคาเบื้องต้น และนำเสนอราคาหลังจากปรับแก้อีกครั้งให้เหมาะกับงบประมาณของท่าน เมื่อท่านได้ตรวจรับใบเสนอราคาแล้ว เราจะเริ่มทำการสร้างเว็บไซต์
4. จัดทำ
หลังตกลงเริ่มงาน เราจะทำการวางแผนตารางงานตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ และรวบรวมข้อมูล, ไฟล์งานที่ต้องใช้จากท่าน หลังจากดีไซน์เสร็จแล้ว เราจะให้ท่านตรวจเช็ค ก่อนนำไปพิมพ์
5. เรียบร้อย และส่งมอบ
หลังจากพิมพ์งานเสร็จแล้ว เราจะทำการตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดหรือไม่ งานพิมพ์ออกมาตรงตามไฟล์งานหรือไม่ หากไม่พบปัญหาอะไร เราก็จะทำการนำส่งชิ้นงานไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุ
สำหรับท่านที่กำลังวางแผน หรือกำลังเตรียมการทำธุรกิจในประเทศไทย หรือท่านที่ดำเนินธุรกิจในประไทศไทยแล้ว ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้
e.point(Thailand)Co.,Ltd. บริษัท อี.พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่สีลม tel:02-236-7400 / fax:02-236-7401
Email : contact@power-bangkok.com
Copyright e.point (THAILAND) Co., Ltd. All Rights Reserved.